ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

อัลบัมทั้งหมด

นิเทศติดตามในโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

งานย้อนยุค สุขเกษียณ คุณครูอุดมศักิ์ งามผิว

การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2562

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวอริญญา พิศร

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

คุณหมอตรวจฟัน

เข้าพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่

กิจกรรมงานวันภาษาไทย