ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมวันวชิราวุธ 2562 ทั่วไป 25 พ.ย 62
2 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย ทั่วไป 23 พ.ย 62
3 นิเทศติดตามในโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ทั่วไป 23 ก.ย. 62
4 งานมุฑิตาจิต ย้อนยุค สุขเกษียณ คุณครูอุดมศักดิ์งามผิว ทั่วไป 19 ก.ย. 62
5 การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลท่าตอน ศูนย์ 2 ทั่วไป 7 ก.ย. 62
6 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวอริญญา พิศร ครูโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ทั่วไป 30 ส.ค. 62
7 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 28 ส.ค. 62
8 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั่วไป 25 ส.ค. 62
9 พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" 62 ทั่วไป 25 ส.ค. 62
10 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ประจำปี 2562 ทั่วไป 25 ส.ค. 62
11 แม่อายอายฟันดี ชีวีมีสุข ทั่วไป 22 ส.ค. 62
12 เข้าพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั่วไป 18 ส.ค. 62
13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั่วไป 14 ส.ค. 62