ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวอริญญา พิศร ครูโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ได้รับเกียรติจาก ศน.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓, คุณครูสุมาลี วิมลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) และ นายอุดมศักดิ์ งามผิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ เป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ